Tịnh Tâm Trà Quán là nơi để chúng ta dừng lại Thở và Mỉm Cười, tận hưởng những gì mầu nhiệm đơn giản đang có xung quanh chúng ta.

# Tịnh Tâm Trà Quán

16 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0334145775

Facebook: thuquanphapvan

Email: thuquanphapvan@gmail.com

www.tinhtamtraquan.com


“Sống Chậm Lại Để Mỉm Cười”