Tag Archives: # Tịnh Tâm Trà Quán 16 Lê Thúc Hoạch

Trà và sức khoẻ

Những tác dụng tích cực của trà đã được công nhận ngay từ những ngày đầu trà được biết đến, từ hàng ngàn năm trước tại Châu Á. Nó có mặt trong hầu hết các tác phẩm y học Phương Đông. Thức uống giàu hương vị Trước tiên, trà là một thức uống rất thuần