Tag Archives: Cung cấp ấm Tử sa – Dụng cụ về Trà đạo – Các loại trà Thơm ngon.

Khoảnh Khắc Trà

Trà, là khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trong cuộc sống. Hương trà vấn vít, lấn át đi hương vị của thế tục. Trà, là thói tu hành đặc biệt trên đời. Tu được một trái tim bình lặng, mặc đời rối ren xô bồ, ta vững vàng chẳng lay. Đời người một kiếp, cỏ