Tag Archives: P.Phú Thọ Hòa

Hương trong mỗi con người

“HƯƠNG TRONG MỖI CON NGƯỜI!” 🌿SEN thơm mọc lên từ BÙN NHỚT🌿 🌿TRẦM quý hình thành từ ĐAU THƯƠNG🌿 🍀🍀 Ở đời cái gì càng dễ đến thì lại càng dễ đi, những gì bạn nhận được chính là thành quả của bạn từ quá khứ. Chưa một vị sư nào giác ngộ mà không trải

Trà và sức khoẻ

Những tác dụng tích cực của trà đã được công nhận ngay từ những ngày đầu trà được biết đến, từ hàng ngàn năm trước tại Châu Á. Nó có mặt trong hầu hết các tác phẩm y học Phương Đông. Thức uống giàu hương vị Trước tiên, trà là một thức uống rất thuần

Khoảnh Khắc Trà

Trà, là khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trong cuộc sống. Hương trà vấn vít, lấn át đi hương vị của thế tục. Trà, là thói tu hành đặc biệt trên đời. Tu được một trái tim bình lặng, mặc đời rối ren xô bồ, ta vững vàng chẳng lay. Đời người một kiếp, cỏ